Hem Våra tjänster

Projektering

Det handlar inte bara om lås och säkerhet. Låsning och inbrottsskydd måste fungera tillsammans med utrymningskrav, miljökrav, krav från arkitekter och försäkringsbolag m.m. Dessutom måste användarvänligheten vara hög. Vi har den samlade kunskapen om alla dessa delar.

Vi projekterar även nya låssystem och upprättar låsschema utifrån våra kunders behov och önskemål.

Montage och installation

Vår strävan är att alltid utföra installationerna på ett estetiskt och funktionsmässigt sätt. Vi utför allt från enkla korta jobb till stora avancerade och komplicerade installationer.

 

Service och underhåll

Ett säkerhetssystem måste fungera dygnet runt för att ge den säkerhet som det är avsett för. Ett system som totalt eller delvis upphör att fungera är inte bara en olönsam affär, det ger framförallt en falsk trygghet. Därför behövs kontinuerlig tillsyn och underhåll för att säkerställa driftsäkerheten. Regelbundet underhåll förlänger också systemets livslängd och är ekonomiskt lönsamt.

Ett enkelt sätt att försäkra sig om att ens säkerhetssystem fungerar som det ska år efter år, är att teckna ett serviceavtal.


Vi vill att ni ska känna att vi är en resurs och tillgång för er, inte en kostnad.

 

Certified by

Annons

Valid XHTML and CSS.